Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů k prezentovaným výrobkům nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. nebo na níže uvedených telefonních číslech.

ProvozovatelUNIMaR CZ s.r.o.

Místo určené pro osobní odběr objednaných zásilek.

Provozovna - Prodejna - MAPA - Kudy k nám

 

Hodkovická 101

463 12  Liberec – Liberec XXIII-Doubí

Provozní doba:

Po-Pá

8 - 16:00h

IČ 254 77 307, DIČ : CZ25477307

 

sídlo společnosti na této adrese není možný osobní odběr objednaného zboží

UNIMaR CZ s.r.o.

Anenská 546/8

46007 Liberec III-Jeřáb

Dotazy na dostupnost zboží, objednávky - GSM: 603 281 196 Po - pa, 9 - 15:00 hod. 

Expedice, zásilky: 603 281 196 Po - pa, 9 - 15:00 hod.

Technické dotazy:   Po - pa, 9 - 16:00 hod.

email: obchod@unimarcz.eu

 

Nad 2 000,- Kč zdarma

 

 

Kvalitní produkty

 

 

Výrazné slevy

 

 

Kamenná prodejna

 

 

Online 24 hod.

 

 

Platba kartou

 

UNIMaR CZ s.r.o. (sídlo společnosti)

Anenská 546/8

46007 Liberec III

Technická podpora

podpora@unimarcz.eu

Kontaktní informace o

Našich provozovnách 

Mimosoudní řešení sporů 

NOVINKA

3-DILNÝ VODNÍ FILTR

Doporučujeme

Záložní zdroj pro čerpadlo

Záložní zdroj k čerpadlu

Záložní zdroj pro kotel

Záložní zdroj v setu s baterií

Baterie akumulátory pro

záložní zdroje

Elektromagnetický ventil

3/4" 24V DC NC

Elektromagnetický ventil

1" 230V AC NC F.S.A.

s membránou viton

do 140 ° C

NOVINKA

Elektromagnetický ventil 

Nerezové provedení

Elektromagnetický ventil

polyamid

 

Všechny fotografie jsou pouze

Ilustrační.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky  

1. Základní ustanovení 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky ”) společnosti UNIMaR CZ s.r.o., se sídlem Anenská 546/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, identifikační číslo: 25477307, DIČ: CZ25477307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 19860 , Telefonní kontakt: +420 603 281 196 E-mail: obchod@unimarcz.eu (dále jen „prodávající “) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník “). 

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese http://www.elventil.cz (dále jen „ internetový obchod ”). Prostřednictvím internetového obchodu prodává prodávající jako podnikatel ventily, čerpadla, detektory plynu a další podobné zboží. 

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění, tím nejsou dotčená ustanovení na ochranu spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů. 

1.4 Pokud kupující uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, je v roli spotřebitele a české zákony mu tím dávají některá zvláštní práva, o kterých kupujícího rovněž informují tyto obchodní podmínky. 

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na http://www.elventil.cz v obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

Druhá strana (kupující) má právo změny obchodních podmínek, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových. 

2. Uživatelský účet 

2.1 Kupující si může na stránkách internetového obchodu zřídit uživatelský účet, ze kterého může provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nutný – objednávku může kupující provést i bez registrace. 

2.2 Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Údaje, které kupující uvede při objednávání nebo v uživatelském účtu, považuje prodávající za správné. 

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o kterých je kupující povinen zachovat mlčenlivost. Svůj uživatelský účet není kupující oprávněn nechat využívat třetí osoby. 

2.4 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. 

2.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s prodávajícím. 

3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy 

3.1Prezentace zboží uvedeného v internetovém obchodě http://www.elventil.cz není nabídkou k uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3.2 Prodávající je plátcem DPH a z toho důvodu jsou ceny zboží uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě http://www.elventil.cz . 

3.3 Internetový obchod http://www.elventil.cz také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky. 

3.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky jsou vždy uvedeny před odesláním objednávky prostřednictvím stránek internetového obchodu. Náklady jsou kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři. 

3.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil, a kontrolovat správnost vložených údajů. Tyto údaje považuje prodávající za správné a neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zadáním nesprávných, neaktuálních anebo neúplných údajů – třeba pokud nebude možné kupujícímu zboží doručit. 

3.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám. 

3.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby: 

• a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu , stiskem tlačítka „vložit do košíku ”, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku registraci v internetovém obchodě http://www.elventil.cz 

• b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu , stiskem tlačítka „ vložit do košíku”, bez nutnosti zákaznického účtu a registrace. 

3.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „ objednat a zaplatit ”. Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím požadovány za správné. Kupující tak potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření objednávky a kliknutím na tlačítko „ objednat a zaplatit ” souhlasí s těmito obchodními podmínkami, přečetl si je a zavazuje se se jimi řídit. 

3.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za závazné. 

3.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu http://www.elventil.cz , kde provedl kupující registraci. Spolu s tímto potvrzením zašle prodávající kupujícímu i aktuální znění obchodních podmínek a návod ke zboží, pokud není přiložen přímo ke zboží, a je potřeba. 

3.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce. 

3.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy. 

3.13 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce. 

3.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení 

objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo jinou platební metodou). V takovém případě má prodávající právo na odstoupení od kupní smlouvy, kupujícímu pak vrátí zaplacenou cenu za zboží zpět na jeho účet anebo způsobem, jaký si s kupujícím domluví. 

3.15 Pokud by prodávající neměl zboží skladem a zboží mělo být doručeno déle než 30 dní od uzavření kupní smlouvy, bude o této skutečnosti prodávající informovat kupujícího, který je spotřebitel, bez zbytečného odkladu. Kupující, který je spotřebitel, se v takovém případě může rozhodnout, zda chce na aktuálně nedostupné zboží počkat a s delší dobou dodání souhlasí anebo zda si přeje od smlouvy nebo její části odstoupit. 

4. Cena 

4.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby: 

• v hotovosti nebo platební kartou na dobírku, v místě vyzvednutí zásilky 

• v hotovosti na prodejně prodávajícího, na adrese: UNIMaR CZ s.r.o., Hodkovická 101, 463 12 Liberec 23 

• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému: Comgate 

• bezhotovostně platební kartou 

• pomocí úvěru poskytnutého třetí osobou 

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2800363992/2010 , vedený u společnosti Fio banka. 

4.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti je cena zboží splatná při převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupující tento variabilní symbol nezadá, může se stát, že se platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží nebude 

kupujícímu odesláno včas. Závazek kupujícího je splněn připsáním náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího. 

4.5 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky. 

4.6 Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu současně se zbožím. Kupující s elektronickým zasláním daňového dokladu výslovně souhlasí. 

5. Dodání zboží 

5.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím. 

5.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši její původní ceny, které je povinen uhradit. 

5.3 Kupující, který je podnikatel, je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Kupujícímu, který je spotřebitel, kontrolu zásilky prodávající doporučuje. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. 

5.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží, pokud je spotřebitel. Na kupujícího, který je podnikatel, přechází nebezpečí vzniku škody na zboží okamžikem, kdy prodávající předá zboží dopravci anebo přímo kupujícímu, pokud si jej osobně vyzvedává.. 

5.5 Zboží je kupujícímu dodáno dle výběru kupujícího: 

• Prostřednictvím společnosti(í): WEDO, GLS , PPL 

• Na adresu uvedenou kupujícím v objednávce 

• Ve výdejně zásilek společnosti: WE DO, PPL a GLS

• Osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese: UNIMaR CZ s.r.o., Hodkovická 101, 463 12 Liberec 23 

5.6 Osobní odběr není zpoplatněn. 

5.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do 5 pracovních dnů. 

5.8 Kupující, který při objednání zboží zvolil formu doručení vyzvednutím na prodejně, je povinen zboží vyzvednout do 5 dnů. Prodávající bude o možnosti vyzvednout zboží osobně informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu nebo telefonickým hovorem. 

5.10 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na internetovém obchodu výslovně uvedena delší dodací doba. Kupující, který je spotřebitel, pak musí s takovou delší dodací lhůtou výslovně souhlasit. 

5.11 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím. Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou. 

5.12 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím zpět, a to stejným způsobem, jakým prodávající od kupující prostředky přijal, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím. 

6. Odstoupení od kupní smlouvy 

6.1 Kupující jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. 

6.2 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující nicméně odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech: 

• dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám, 

• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží, s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

• neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby, 

• dodávce zboží dodaného v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal anebo pokud takový obal porušil a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

6.3 Pokud zboží prodávající zasílá v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud prodávající dodává zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se počítá od doručení první dodávky. Tento článek podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele. 

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle tohoto odstavce obchodních podmínek. Náklady na dodání zboží zpět prodávajícímu nese kupující. 

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, dokud mu kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, nebo jinak dle dohody s kupujícím. 

6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží v takovém stavu, kdy se jen seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud by kupující snížil hodnotu zboží, může mu prodávající vrátit částku poníženou o náklady na uvedení zboží do původního stavu. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu. 

6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. 

6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícímu stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. 

6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující povinen tento dárek prodávajícímu vrátit. 

6.10 Prodávající kupujícímu přijetí odstoupení od kupní smlouvy potvrdí. 

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy je možné využít jakékoliv jednoznačné prohlášení vůči prodávajícímu anebo je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a uvedeného na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy je kupujícímu 

zasílám současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně na adrese https://www.elventil.cz/-odstoupeni-od-smlouvy-vzor/1629806801-23. 

6.12 Pokud prodávající zaslat kupujícímu spolu se zbožím i nějaké bezplatné plnění – dárek, je kupující povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění. 

7. Práva z vadného plnění (reklamace) 

7.1 Práva z vadného plnění se řídí zejména občanským zákoníkem. 

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží, 

• odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem 

• se věc hodí k účelu pro který ho kupující požaduje, 

• je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. 

7.3. Prodávající dále odpovídá, že: 

• je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 

• zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 

• je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, 

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme prodávající poskytl před uzavřením kupní smlouvy. 

Za poslední uvedené čtyři body prodávající neodpovídá v případě, že před uzavřením kupní smlouvy kupujícího zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší, a prodávající jste s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil. 

7.4 Pokud je kupující spotřebitel, pak platí, že projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující věc užívat, v případě, že jste vadu vytkl oprávněně. Pokud je kupující spotřebitel, má právo uplatnit svá práva z vadného plnění do dvou let od převzetí zboží. 

7.5 Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého užívání. 

7.6 Kupující odpovídá za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, kterou provedl podle kupní smlouvy nebo, pokud ji provedl někdo jiný na odpovědnost Prodávajícího. 

7.7 V případě použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. U nákupu použitého zboží může kupující uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží. 

7.9. Kupující může reklamaci uplatnit např. elektronicky e-mailem nebo dopisem na adresu prodávajícího. 

7.10 Pro správné posouzení reklamace je zapotřebí, aby kupující dodal zboží kompletní, tak jak jej od prodávajícího převzal. 

7.11 Pro správné uplatnění reklamace musí kupující uvést: 

• své kontaktní údaje; 

• popis vady zboží (např. ventil byl prasklý); 

• požadovaný způsob vyřízení reklamace (např. požaduji nový ventil). 

7.12 Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Kupující může dále na základě své volby požadovat: 

• dodání nového zboží bez vady; nebo 

• opravu zboží, 

s výjimkou případů, kdy kupujícím zvolený způsob odstranění vady není možný nebo je ve srovnání s druhým nepřiměřeně náklady. U nich je prodávající oprávněn odmítnout odstranění vady, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by mělo bezvadné zboží. 

7.13 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud: 

• prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí, tak aby kupujícímu nezpůsobil značné obtíže; 

• vada se projeví opakovaně (třikrát a více); 

• vada je podstatným porušením kupní smlouvy; 

• z prohlášení prodávajícího nebo okolností je zjevné, že prodávající vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 

7.14 Kupující může od kupní smlouvy odstoupit, jen pokud je vada významná. 

7.15 Práva z vad může kupující uplatnit u prodávajícího přímo. V případě, že je k opravě určena jiná osoba, lze vadu vytknout u této osoby. 

7.16 Dokud prodávající nesplní své povinnosti z práv z vadného plnění, nemusí kupující uhradit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část. 

7.17 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv své provozovně, kde to je možné s ohledem na sortiment zboží, případně ve svém sídle, pokud není k opravě určená jiná osoba. 

7.18 Prodávající vydá kupujícímu elektronické nebo písemné potvrzení, ve kterém uvede: 

• datum, kdy byla reklamace uplatněna; 

• co je obsahem reklamace; 

• způsob vyřízení reklamace; a 

• kontaktní údaje kupujícího. 

7.19 Pokud je kupující spotřebitel, prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů od jejího uplatnění a informuje o tom kupujícího. Po domluvě prodávajícího s kupujícím může být lhůta delší. V případě nedodržení této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. 

7. 20 Jak bude reklamace vyřízena, vydá prodávající kupujícímu elektronické nebo písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně potvrzení o zamítnutí reklamace. 

7.21 Kupující, která je spotřebitel, může požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamaci. Těmito náklady se rozumí nejnižší možné náklady. Pokud je kupující podnikatel, nárok na náhradu takových nákladů nemá. 

7.22 Kupující je povinen před použitím zboží prostudovat návod k použití, pokud ho prodávající kupujícímu zašle elektronicky nebo se zbožím a těmito informacemi se řídit. Kupující se v opačném případě vystavuje riziku, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude oprávněn vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. 

8. Mimosoudní řešení sporu 

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

8.2 Kupující, který je spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. K tomu se může obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na návrh kupujícího, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s prodávajícím. Návrh může kupující podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování. 

9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky. 

9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek. 

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek. 

9.5 K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Prodávající podléhá též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

9.6 Potvrzení o uzavření kupní smlouvy zašleme prodávající kupujícímu e-mailem. Samotnou kupní smlouvu včetně těchto obchodních podmínek prodávající archivuje v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Prodávající ji zašle kupujícímu na vyžádání. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 23. 12. 2023 

 

Předchozí obchodní podmínky platné do 4. 1. 2023 - Předchozí všeobecné obchodní podmínky.pdf

Předchozí obchodní podmínky platné do 22. 12. 2023 -  Předchozí všeobecné obchodní podmínky.pdf

Nové obchodní podmínky platné od 23. 12. 2023 -  Nové všeobecné obchodní podmínky.pdf

Reklamační formulář

Odstoupení od smlouvy vzor

Zásady ochrany osobních údajů


Tento e-shop používá cookies

Pro správné fungování, personalizaci obsahu reklam, analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš e-shop používáte, sdílíme se svými partnery pro inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Pokud souhlasite s použítím cookies stiskněte souhlasím. Pokud nesouhlasíte stiskněte nesouhlasím. Pokud si přejete cookies podrobněji nastavit stiskněte nastavení cookies.  Detaily o cookies najdete ZDE

 

Souhlasím
Nastavení cookies
Nesouhlasím